بانو گیـــــلیــــــش

گیــــــــس ِ خیــــــــس ِ بانو گیـــــلیــــــش

اینستاگرام

سلام عزیزانِ دل صفحه ی اینستا گرامم این میباشد: @farazar خوشحالم کنید

   + گیلـــیشیـــا ; ٩:۱٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ امرداد ۱۳٩٥
comment نظرات ()

غریب آشنا

اتاق ساناز تاریک است یعنی حتی روز هم که باشد باید چراغش را روشن کنی مثلا ساعت ١٢ ظهر است و فکر میکنی ۶ صبح است یعنی خوابیدن در این اتاق واقعا می چسبد خلاصه که از این خوشمزه های دیار خواب که به من چسبید و خدا قسمت کرد و خوابیدم در ترمینال چسبناک خواب به مقصد رویا و هی گوشی ام ویبر میکرد و ( در همه حال گوشی ام روی پروفایل ویبریشن است بدون هیچ صدایی) با گوشه ی چشمم با خشم نگاهی به ـَش کردمو اخم هایم را در هم کشیدمو زیر لب هی غر زدم و گوشی را پرت کردم دور تر تا نشنوم و حس نکنم و بخوابم هنوز چشمهایم بگی نگی باز بوود به ساعت که نگاه کردم دیدم ای دل غافل اینقدر به این شیرین زندگانی توی اتاق تاریک چسبیده بوودم که متوجه عبور عقربه ی کوچک از ١١ نشده بوودم ١١صبح بوود و من جد و آباد مسبب ویبر های گوشی ام را آباد کرده بوودم کش و قوسی به تنم دادم و ملذوذ شد از آن همه خواب در اتاق تاریک و پر از سکوت خدا نصیبتان کند به حق همین ساعت سه و دو دقیقه ی بامداد خلاصه که گوشی را با پایم کشیدم طرف خودمو شروع کردم به بررسی های پس از بیداری ( به این آدم ها میگویند معتاد، معتاد اینترنت) دیگر هوشیار شده بوودم و دیدم از ناشناسی پیام دارم ناشناسی که آشنا ترین بوود برایم تا وقتی که نسیم توفان کرد ٣١/۴/٩۵

   + گیلـــیشیـــا ; ۱:٥٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥
comment نظرات ()

این روزا......

وصف حال :

امان از دست هورمون های احمق

واضحه!!!!!!

   + گیلـــیشیـــا ; ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

و گاهی هم باید بود

سلام گیلیش دلش بسی تنگ

آمد که باشد

که گاهی بیاید اینجا ، بنویسد

گیلیش نوشت: دلم برای خیلی ها تنگ شد

   + گیلـــیشیـــا ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()
← صفحه بعد