اووپس

گیلیش:من کلا از آدمای خیلی مودب و ..........

آدم حقیقت بین درون گیلیش:گیلیش جان هیس!

شما کلا در طول زندگی؛ وقت اضافه هم در دبل یو سی سپری کردی! یعنی کلا ر....دی

پس جان دلم افاضه ی فضل نفرما دختر جون!

 

 

 

گیسو نوشت: اینقده خوشم از اون آدم درون گیلیش میاد که نگو!!!! ضد حالیه واسه خودش!!!!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید