یک دکمه را باز کن تا بیشتر خواب ببینی!

وقتی با شلوار جین میخوابی همین میشود دیگر! نصفه شبی مجبور می شوی

دکمه اش را باز کنی تا به م‍ثانه ات فشار نیاید و یک کم دیگر با خیالی آسوده

چشمهایت را روی هم بگذاری!

 

 

 

 

گیسو نوشت: گیلیش زندگیش بدجوری با ج....ی.....ش در ارتباطه ها!!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 17 بازدید
لادیشکا

خواهر منم شبیه تو زندگیش در ارتباط تنگاتنگی با این موضوعه[مغرور][چشمک]

چمران

آخه دختر این ارتباط رو همیشه ادامه بده وگرنه مشکل دار میشی [نیشخند] ولی خدایی کی دیدی با شلوار جین بخوابه آخه ؟