۲۱ اردی بهشت ماه گذشته

گلابتون جون مرسی که یادم انداختی گیس خیسم یه ساله شده

وبی جون تولدت مبارک

دیر شده ها

اما میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه س

/ 5 نظر / 17 بازدید
گلابتون

گیسای خیستو بپیچ تو حوله تا سال دیگه نچایی یه وقت[گاوچران]

فرگل

یه سال فقط؟! یعنی منظورم اینه چون من خاموش میخوندمت و خیلی وقتم هست.. به نظرم میاد خیلی بیشتر بود[نیشخند]

natali

پس ما هم میگیم تولد گلس خیسی مبارک[هورا]