مگر اینکه مرا در خواب بیند!!!!!!!!!!!!!!!!

هیــــــــــــــــــــــــــــس آرامتر!

یک نفر دارد خواب مرا می بیند!

آشفته اش نکنید!

 

 

 

 

گیسو نوشت: این روزها فقط باید آرام بود

/ 4 نظر / 20 بازدید
saqar

خوب من ميرم بيدارش كنم خوابش خراب نشه[نیشخند] موبت داره زنگ ميخوره

بیدمجنون

به تدریج می میرم و کسی از من خبری نمیگیرد پلک هایم سنگین می شوند خوابهای سیاه و سفید می بینم و آرام آرام می میرم هیچکس خبری از من نمیگیرد

علی

خواب مرا ببیند... مرا در خواب ببیند... کلی حرفه

nobody

یک نفر دارد خواب خوب مرا می بیند آشفته اش نکنید