دل که تنگ بشود؛دل نیست! یک نقطه است............

گیلیش دلش برای

میم(گیسای بافته و دل آشفته)

رامونا(صورتی بود به نظرم)

سنجاق(همون سنجاقک دکتر)

احمق(که از اون نقاشیای کج و معوج می کشید)

نیم پوندی(آبی)

فینو(سبز)

مسود(که فیلتر شده و نمیدونم کجاس دیگه)

عصر هجری(که ملوم نبود چند چنده با خودش)

بی پروا(همشهریم)

پرین(کنار پنجره)

یوجین(پر از مهر)

تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــــ(بلد نیستم ته ش رو ببندم)

شده

آیا واضحه؟

 

 

 

گیلیش نوشت: هوووووم مث روز روشن

/ 0 نظر / 21 بازدید