ساغر: میدونی این ظرفا خیلی دوس دارن به دستات بوسه بزنن!

من: خوب این سعادتیه که من نصییبشون نمی کنم!

/ 4 نظر / 14 بازدید
چمران

[خنده] یعنی نمیشوری ؟ ای بابا [نیشخند] ساغر چه رمانتیک تو رو به ظرف شستن دعوت کرد [چشمک]

چمران

[خنده][قهقهه] دیوانههههههههههههههههههههههه [قهقهه]

فارغ

چه خوش سعادتی را سلب می کنی از ساغر...

سارا

من خودم شاهد بی سعادتی ظروف عزیز بوده وهستم....[نیشخند] ساغر نقش کوزت رو بازی میکنه...