سلام عنکبوت

ساز دهنی دوازده چهل و هشت سوان من دارد همچنان خاک می خورد و من حتی دیگر توی شلوغی های اتاقم پیدایش هم نمی کنم.

چه بی معرفت شده ام من!!!!!

دنج ترین جای دنیای من گوشه گوشه اش خاک گرفته است دیگر چه برسد به اسباب و اثاثیه اش!!!!!

سلام عنکبوت!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
miraa

آبان ماه باید عاشق شد کاری هم از دست آدم بر نیماد