همه ی گُل های نارنجی را فرش موهایم می کنم

می روم

راه هم می رود

می خواهم دستانم را در دستانش گره کنم

می خواهم با هم برویم

 

 

 

گیسو نوشت: خو حالا اومدیم نخواست با تو بیاد

                   خو حالا اومدیم خوشش از تو نیومد

                  خو حالا اومدیم و اون نخواس بیاد؟

                  خو اون وقت چه گلی می زنی تو سرت؟

گیلیش پاسخ نوشت: اااااااااااااااام        یه گُل نارنجی!!!!!!!

/ 5 نظر / 16 بازدید
پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم

کیوسک

ای جانم اینجا چ نازه چ اسم بامزه ایی چ فضای نازی نارنجی تو عشق ه :)

سلماز

سـخت است بِبـازی همــه ی احـساسِ پــاکت را و بـعد بفهـمی به تو "عادت" کرده بود، دوستت نداشت !!!

[اوغ]