ستون های با غیرت

یه وقتایی هست که تکیه دادن به ستون جلوی در کافه سیمون

میشه همه ی لذتت تو اوج پک زدن به سیگارایی که وقتی تموم میشن با خودت می گی:

چرا همه چیزای خوب زود تموم می شن!؟

یه وقتایی هست که بغل کردن ستون جلوی در کافه سیمون

میشه ................

نمیدونم چی میشه اما میدونم خیلی شیرینه

ای ول به غیرتت         ستون!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 18 بازدید