مزه ی دود وقتی بگیرد دهانم دوستش می دارم زیاد!

این که زیر درخت انجیر بنشینی و پاهایت را برهنه بگذاری روی زمین را هم دوست میدارم.

اما اینکه نمیدانم برای چه اینقدر گند شده است خلق و خویم را دوست نمیدارم!

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهران

دوست داشتن دوست داشتنی ها که هنر نیست. دوست نداشتنی ها را باید دوست داشت.